Драцени

Драцени – Името идва от гръцки и означава „женската на дракона”. Една от най-известните в древноста драцени-Dracaena draco при нараняване изпуска кървавочервен сок-кръвта на дракона. Разпространени в Африка, Азия и Австралия. Въведени в култура още през Викторианската епоха, те бързо придобиват популярност поради своята непретенциозност.Често ги бъркат с палмите, макар че нямат нищо общо нито като родствени връзки, нито като начин на отглеждане.

Галерия